• SLIDE1A
  • SLIDE2A
  • SLIDE3A
  • SLIDE4A

Práce pečovatelky

ruce1a


Máte zájem pracovat jako pečovatelka v rodině seniorů v Německu?

Jste pečlivá, starostlivá a čistotná?

Ovládáte německý jazyk na komunikativní úrovni, to znamená natolik, abyste byla schopná se s Vaším klientem domluvit a byla schopná mu v případě nutnosti zajistit i nákupy, zavolat lékařskou péči apod. ?

 

Potom hledáme právě Vás…

 

pece2aStejně jako České republice ani  Německu, Švýcarsku a Rakousku se nevyhýbají problémy vznikající tím, že lidský život se stále prodlužuje a mnoho seniorů se nechce vzdát svého stávajícího bydlení a přestěhovat se do domova pro seniory (Altersheime), ale hledá možnosti, jak zůstat v prostředí, které po léta důvěrně zná a které má pro něho mnohdy, díky vzpomínkám, i nevyčíslitelnou hodnotu osobní… Chtějí zůstat bydlet v bytě nebo domě obklopeni věcmi, které jim připomínají jednotlivé části jejich života, ale uvědomují si, že sami již plnohodnotnou péči o vlastní domácnost nezvládnou.

A právě takovíto lidé se na nás obracejí nejčastěji s prosbou o nalezení vhodné pečovatelky nebo pečovatele, který by s nimi sdílel společné bydlení, pomáhal jim při domácích pracích, jako je vaření, praní a žehlení a byl v případě nutnosti po ruce, kdyby se něco stalo…

Hledají někoho, kdo by se o ně postaral v podzimu jejich života, když vlastní děti z důvodů plného vytížení v zaměstnání, nedostatku času nebo vzdáleného bydliště od domova seniora jim tuto službu nemohou poskytnout.

Jako nejvhodnější se pro podobnou práci jeví samozřejmě zdravotní sestřičky, které mají pečovatelský pud v sobě a dovedou nejlépe naslouchat a porozumět starým lidem, protože někteří staříci, a to si nebudeme zastírat, protože to mnozí znají i z osobní zkušenosti z rodiny, mají své vrtochy a také vzájemná „chemie vztahů“ někdy způsobuje, že mohou vznikat konflikty, které je zapotřebí urychleně řešit… V našem případě to řešíme například tím, že pečovatelky , které si s klientem nerozumí vzájemně vyměníme a v mnoha případech dojdeme k výsledku, že se nevraživost urovná a pečovatelka naváže se svojí „babičkou“ nebo „dědečkem“ vztah ne nepodobný vztahu se svými rodiči.


pece7aPéče o seniory v Německu a ve Švýcarsku pro Vás samozřejmě znamená i výrazný peněžní přínos. Průměrná výše odměny se pohybuje od 1.100 do 1.800 EUR za měsíc , což je při průměrném kurzu 25 Kč/EUR v českých korunách 30 – 45.000, přičemž neplatíte náklady, které byste byla nucená při pobytu v Čechách hradit, ať už se jedná o nájem bytu, náklady za energie, jídlo a pití atd. Jediné poplatky, které odvádíte jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění v České republice a tak téměř veškerý výdělek bude Vaším čistým příjmem…

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se práce pečovatelky v německy mluvících zemích, neváhejte mi kontaktovat telefonicky nebo mailem a já se Vám pokusím veškeré dotazy zodpovědět, jak nejlépe budu umět…

 

spodek